SZKOLENIE - EWAKUACJA GMINY
Dodane przez Podinspektor dnia Czerwca 08 2009 10:04:06
W dniu 5 czerwca 2009 roku w klubie "Andulka" odbyło się pod przewodnictwem Wójta Gminy Brzeźnica - Bogusława Antosa posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie to poświęcone było omówieniu zasadniczych zagrożeń na terenie gminy oraz przedstawienie nowo opracowanej "Instrukcji Ewakuacji Gminy Brzeźnica II i III stopnia".

Zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 20 października 2008 roku na wszystkich szczeblach administracji terytorialnej...Rozszerzona zawartość newsa
W dniu 5 czerwca 2009 roku w klubie "Andulka" odbyło się pod przewodnictwem Wójta Gminy Brzeźnica - Bogusława Antosa posiedzenie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego. Posiedzenie to poświęcone było omówieniu zasadniczych zagrożeń na terenie gminy oraz przedstawienie nowo opracowanej "Instrukcji Ewakuacji Gminy Brzeźnica II i III stopnia".Zgodnie z wytycznymi Szefa Obrony Cywilnej Kraju z 20 października 2008 roku na wszystkich szczeblach administracji terytorialnej należało do końca czerwca 2009 roku opracować i przedłożyć do uzgodnienia Szefowi Obrony Cywilnej wyższego szczebla "Instrukcję Ewakuacji Gminy, Powiatu, Województwa II i III stopnia". Taka instrukcja została przygotowana (zarówno część opisowa jak i graficzna - mapa) przez Urząd Gminy w Brzeźnicy i przedłożona do uzgodnienia Szefowi Obrony Cywilnej Powiatu - Staroście Wadowickiemu.

Szkolenie zorganizowane w ramach posiedzenia miało na celu zapoznać wszystkie osoby z organizacją całego procesu ewakuacji m.in.:
- wskazać tereny które mogą zostać objęte ewakuacją,
- nazwać poszczególne elementy organizacyjne całego procesu
- przydzielić poszczególnym osobom zadania w ramach procesu ewakuacji,
- uaktualnić bazę sił i środków niezbędną na wypadek uruchomienia procesu ewakuacji.

W spotkaniu uczestniczyli członkowie Gminnego Zespołu Zarządzania Kryzysowego, członkowie Zespołu ds. Ewakuacji Gminy.

Zapraszamy do galerii.