PIELGRZYMKA - INFORMACJA
Dodane przez Podinspektor dnia Czerwca 22 2009 10:42:12
Zarząd Oddziału Gminnego Związku OSP RP Gminny Brzeźnica otrzymał zaproszenie na pielgrzymkę strażaków do Sanktuarium Matki Bolesnej w Limanowej - miejsce kultu Maryjnego. Pielgrzymowanie odbywać się 28 czerwca 2009 roku. Wszelkie dodatkowe informacje związane z organizacją tego dnia w Sanktuarium Matki Boskiej Bolesnej w Limanowej Ochotnicze Straże Pożarne z terenu naszej gminy otrzymają od pracownika ds. obrony cywilnej urzędu gminy (033) 873-20-29 w.36