WIELKA WODA
Dodane przez Podinspektor dnia Czerwca 30 2009 14:31:19
W godzinach popołudniowych 28 czerwca 2009 roku (niedziela) jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Marcyporęba, Brzeźnica, Brzezinka, Tłuczań, Chrząstowice i Łączany) z naszej Gminy zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Po gwałtownych opadach, które nie oszczędziły także naszego rejonu zaczął znacznie podnosić się poziom wód lokalnych w rzeczkach, potokach oraz rowach melioracyjnych. Przepełnione rowy, zapchane napływającym mułem, żwirem przepusty spowodowały zalanie dróg i nie których posesji.


Rozszerzona zawartość newsa
W godzinach popołudniowych 28 czerwca 2009 roku (niedziela) jednostki Ochotniczych Straży Pożarnych (Marcyporęba, Brzeźnica, Brzezinka, Tłuczań, Chrząstowice i Łączany) z naszej Gminy zostały postawione w stan najwyższej gotowości. Po gwałtownych opadach, które nie oszczędziły także naszego rejonu zaczął znacznie podnosić się poziom wód lokalnych w rzeczkach, potokach oraz rowach melioracyjnych. Przepełnione rowy, zapchane napływającym mułem, żwirem przepusty spowodowały zalanie dróg i nie których posesji.
Najgorsza sytuacja była we wsi Brzeźnica, Marcyporęba, Tłuczań oraz Nowe Dwory gdzie potoki Brodawka, Młynówka płynęły wypełnionym po brzegi korytem, lokalnie wylewając na pobliskie pola oraz wdzierając się do kilku gospodarstw.

Zadysponowane jednostki udawały się na miejsce działań gdzie zajmowały się.:

1.Zabezpieczeniem domostw zagrożonych podtopieniem lub podtopionych przed dalszym napływaniem wody. Układanie worków z piaskiem odbywało się w kilku miejscach we si Brzeźnica oraz Nowe Dwory.
2.Zabezpieczeniem oraz osłonieniem rury z gazem przebiegającej nad potokiem Brodawka w miejscowości Brzeźnica.
3.Wypompowywanie wody z zalanych piwnic w miejscowości Nowe Dwory, Brzeźnica, Kossowa, Tłuczań, Marcyporęba.
4.Zabezpieczeniem dróg tym czasowo niedrożnych z powodu dużej warstwy wody znajdujących się na nich.
5.Pakowaniem worków z piaskiem i załadunek na pojazd rozwożący do miejsc gdzie były układane wały (w miejscowości Brzeźnica i Nowe Dwory).


Na drugi dzień wzywane jednostki zajmowały się sprzątaniem po akcji przeciwpowodziowej. Działania te polegały głównie na:

1.Wypompowywaniu wód z zalanych piwnic, kotłowni w miejscowościach dotkniętych powodzią.
2.Udrażnianiu zapchanych, zamulonych przepustów drogowych.
3.Porządkowaniu sprzętu użytego podczas akcji.


Poniżej przedstawiam bilans użytych sił i środków w dniu 28 czerwca 2009r:

OSP Marcyporęba – 12 osób ( 2 samochody bojowe)
OSP Brzeźnica – 12 osób ( 2 samochody bojowe)
OSP Brzezinka – 6 osób ( 1 samochód bojowy)
OSP Chrząstowice – 6 osób (1 samochód bojowy)
OSP Łączany – 6 osób ( 1 samochód bojowy)
Komenda Powiatowa PSP ( 1 osoba, 1 samochód)
Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza z Wadowic ( 6 osób, 1 samochód)
Policja (2 osoby, 1 samochód)
Urząd Gminy (8 osób) 2 samochody dostawcze 2 x 30t, ciągnik z przyczepą, koparka, 2 samochody osobowe