PTASIA GRYPA
Dodane przez Koordynator dnia Stycznia 30 2008 11:08:07
Jesień i wczesna wiosna to okresy, w których następuje bardzo duży ruch migracyjny ptactwa. Ptactwo odlatujące lub przylatujące do kraju po drodze kilkakrotnie ląduje i odpoczywa co powoduje, że większe jest zagrożenie przenoszenia się różnych chorób - w tym także wirusa Ptasiej Grypy.
Nie jest to wcale powód do żadnej paniki czy niepotrzebnego lęku. Zalecamy do uważnego przeczytania wytycznych Głównego Lekarza Weterynarii oraz zaleceń Głownego Inspektora Sanitarnego. Zapoznanie się się tymi materiałami i przestrzeganie ich w życiu codziennym będzie wystarczającym działaniem zapobiegającym zarażeniu się tym wirusem.


Wytyczne Głownego Lekarza Weterynarii dla Hodowców Drobiu
Zalecenia Głównego Inspektora Sanitarnego