AKCJA POSZUKIWAWCZA
Dodane przez Podinspektor dnia Września 22 2010 12:00:00
W dniu 18 września 2010 roku na terenie sołectwa Sosnowice (gmina Brzeźnica) oraz sołectwa Krzęcin (gmina Skawina) została podjęta akcja poszukiwawcza mieszkańca wsi Sosnowice. W związku z decyzją Wójta Gminy Brzeźnica podjętą na prośbę rodziny zaginionego mieszkańca oraz naczelnika OSP Sosnowice została zaplanowana i przeprowadzona akcja poszukiwawcza zaginionej osoby. Zaalarmowane jednostki OSP Sosnowice, OSP Łączany i OSP Krzęcin wspólnie z funkcjonariuszami Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach przeszukali wszystkie drogi biegnące z Sosnowic do Krzęcina – gdzie to zaginiona osoba była widziana po raz ostatni. Przeprowadzone w tym dniu poszukiwania nie przyniosły zakładanych efektów. Szczęśliwy finał działań prowadzonych wspólnie przez Komendę Powiatową Policji w Wadowicach oraz służb ochrony przeciwpożarowych z terenu Gminy Brzeźnica miał miejsce w niedzielne popołudnie – 18 września 2010 roku – kiedy to udało się odnaleźć zaginioną osobę cała i zdrową. W działaniach poszukiwawczych w dniu 17 września na terenie wyżej opisanych dwóch sołectw brało udział łącznie ponad 30 osób.