PROJEKT BUDŻETU NA 2013 ROK
Dodane przez Podinspektor dnia Września 18 2012 08:38:56
W związku z przystąpieniem do opracowania projektu budżetu Gminy na 2013 rok oraz Wieloletniej Prognozy Finansowej proszę do dnia 28 września 2012 roku przedłożyć do pracownika ds. obrony cywilnej wnioski związane z finansowaniem zadań związanych z utrzymaniem gotowości bojowej poszczególnych OSP. W powyższych wnioskach proszę zawrzeć wydatki na zadania bieżące oraz inwestycyjne związane z utrzymaniem gotowości bojowej jednostek ochrony przeciwpożarowych.