Informacje o przebiegu OTWP
Dodane przez Podinspektor dnia Marca 08 2013 10:47:02
W miesiącu lutym dzieci i młodzież z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica pogłębiali wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz ogólnych zasad mających na celu zachowanie bezpieczeństwa. Edukacja ta odbywała się pod nadzorem nauczycieli, jak również Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z poszczególnymi szkołami. Uczestnicy turnieju mieli możliwość zwiedzenia remiz, zapoznania się ze sprzętem strażackim oraz samochodami specjalistycznymi, umundurowaniem, jak również skorzystali z okazji wykonania sobie zdjęcia w hełmie, czy też w samochodzie strażackim.Rozszerzona zawartość newsa
W miesiącu lutym dzieci i młodzież z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica pogłębiali wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz ogólnych zasad mających na celu zachowanie bezpieczeństwa. Edukacja ta odbywała się pod nadzorem nauczycieli, jak również Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z poszczególnymi szkołami. Uczestnicy turnieju mieli możliwość zwiedzenia remiz, zapoznania się ze sprzętem strażackim oraz samochodami specjalistycznymi, umundurowaniem, jak również skorzystali z okazji wykonania sobie zdjęcia w hełmie, czy też w samochodzie strażackim.

20 lutego 2013 roku we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznie 100 osób przystąpiło do testu wiedzy w ramach eliminacji środowiskowych turnieju. Współzawodnictwo było tym bardziej zacięte, że tylko trzy osoby ze szkoły w danej grupie wiekowej uzyskiwało przepustkę na gminne eliminacje, które odbyły się 28 lutego 2013 roku w Domu Strażaka w Łączanach.

Organizatorem eliminacji na szczeblu gminnym był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzeźnicy (ZG ZOSP RP), któremu przewodzi Prezes Bogusław Antos. Dla najlepszych uczestników eliminacji środowiskowych, którzy zakwalifikowali się do finału gminnego (razem 24 osoby), organizatorzy wraz z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaczanach przygotowali pokaz umiejętności pożarniczych wraz z prezentacją sprzętu będącego na wyposażeniu druhów z Łączan.

Eliminacje gminne w Łączanach składały się z części teoretycznej – pisemnej, w której uczestnicy musieli rozwiązać test wyboru składający się z 34 pytań. Najlepszych pięć osób w kategorii szkół podstawowych i kategorii szkół gimnazjalnych zakwalifikowało się do części ustnej. Komisja OTWP, której przewodniczył druh Mateusz Żukowski – wiceprezes ZG ZOSP RP w Brzeźnicy przygotowała dla uczestników 5 jednakowych pytań ustnych. Celem części ustnej było wyłonienie 3 najlepiej przygotowanych osób w każdej kategorii, które będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych.

REPREZENTACJA GMINY BRZEŹNICA:


Grupa I (uczniowie szkół podstawowych):

1. Bartłomiej Antos (ZSP w Brzeźnicy, MDP OSP Brzeźnica) 42 pkt.

2. Aleksandra Sobol (ZSP w Tłuczani) 37 pkt.

3. Barbara Zybek (ZSP w Tłuczani) 34 pkt.

Grupa II (uczniowie szkół gimnazjalnych):

1. Zuzanna Szymula (ZS w Łączanach) 35 pkt.

2. Kinga Scąber (ZS w Łączanach, MDP OSP Łączany) 32 pkt.

3. Mateusz Pyjos (ZSP w Brzeźnicy, MDP OSP Marcyporęba) 32 pkt.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzeźnicy >>>tutaj<<<