ZEBRANIE ZARZĄDU
Dodane przez Podinspektor dnia Kwietnia 17 2013 14:28:48
Prezes Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzeźnicy informuje, że w dniu 26 kwietnia o godzinie 19.00 w sali USC (pok. nr 3) w Urzędzie Gminy w Brzeźnicy odbędzie się połączone posiedzenie Gminnego Zarządu oraz Gminnej Komisji Rewizyjnej. Pod spodem przedstawiam tematykę posiedzenia:

1. Otwarcie zebrania.
2. Przedstawienie sprawozdania Prezesa ZG ZOSP RP w Brzeźnicy z przebiegu Zebrań Sprawozdawczych.
3. Omówienie przez Wiceprezesa uwag dotyczących spraw organizacyjnych związanych z Walnymi Zebraniami.
4. Przedstawienie sprawozdania Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej z kontroli Zarządu oraz dokumentacji z Walnych Zebrań.
5. Omówienie obchodów Gminnego Dnia Strażaka.
6. Przedstawienie przez Komendanta spraw związanych z Zawodami Sportowo - Pożarniczymi.
7. Informacja o obozie strażackim.
8. Zakończenie zebrania.