FUNDUSZE EUROPEJSKIE
Dodane przez Podinspektor dnia Lipca 05 2013 15:32:08

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Zakup w ramach projektu pt.:
ZAKUP UMUNDUROWANIA DLA CZŁONKÓW OSP MARCYPORĘBA
Operacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013, za pośrednictwem Lokalnej Grupy Działania: Stowarzyszenie Dolina Karpia. Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi.