Skarbnik informuje!!!
Dodane przez Podinspektor dnia Grudnia 17 2013 11:33:11
Druh skarbnik Zarządu Gminnego ZOSP RP w Brzeźnicy informuje, że składka na rok 2014 będzie zbierana przez niego w dniu Walnych Zebrań Zwyczajnych. Druh Józef Polanek zdeklarował się podjechać w w/w terminach do każdej jednostki w celu przyjęcia składki. Informujemy, że składka ZG ZOSP RP w Brzeźnicy na rok 2014 nie uległa zmianie i nadal wynosi 200 zł.