Odprawa roczna
Dodane przez Podinspektor dnia Marca 17 2014 10:34:04W dniu 7 marca 2014 roku Komenda Powiatowa Państwowej Straży Pożarnej w Wadowicach zorganizowała roczną odprawę szkoleniową dla funkcyjnych ochotniczych straży pożarnych z terenu powiatu wadowickiego, w której udział wzięli prezesi zarządów oddziałów miejskich/gminnych Związku OSP RP, komendanci miejscy/gminni Związku OSP RP, prezesi zarządów OSP oraz naczelnicy OSP. Z terenu Gminy Brzeźnica w odprawie wzięli udział tylko:

dh. Mateusz Żukowski - Wiceprezes ZG ZOSP RP, a jednocześnie Prezes OSP Brzeźnica,
dh. Zdzisław Orgal - Komendant Gminny, a jednocześnie Naczelnik OSP Marcyporęba,
dh. Grzegorz Antos - Naczelnik OSP Brzeźnica
dh. Bartłomiej Dziędziel - Naczelnik OSP Łączany.

W/w druhom serdecznie dziękuję za rzetelne wypełnianie swoich obowiązków.