ĆWICZENIA POWIATOWE "ŚWINNA PORĘBA 2008"
Dodane przez Koordynator dnia Listopada 20 2008 11:48:16

W dniach 13-14 listopada 2008 roku odbyły się ćwiczenia taktyczno - bojowe jednostek straży pożarnych oraz innych podmiotów i instytucji współpracujących z PSP podczas działań ratowniczych. Łącznie w ćwiczeniach wzięło udział 200 osób oraz ponad 50 pojazdów. Przedstawiciele Państwowej Straży Pożarnej, Ochotniczych Straży Pożarnych, Pogotowia Ratunkowego, Policji, Sanepidu, Powiatowego Zespołu Zarządzania Kryzysowego i Gminnych Zespołów Zarządzania w Mucharzu oraz w Wadowicach ćwiczyli umiejętności w zakresie organizowania i przeprowadzania akcji ratunkowej przy zdarzeniu masowym, zagrożeniu ekologicznym oraz zdarzeniu związanym z ucieczką z konwoju policyjnego. W pierwszym dniu ćwiczeń odbyła się narada sztabowa z grą decyzyjną, natomiast w dniu drugim ćwiczeń, o godz. ....
Rozszerzona zawartość newsa

Godzina 18.00 do Powiatowego Stanowiska Kierowania PSP w Wadowicach przypadkowy kierowca zgłasza wypadek drogowy na wiaduktach w Świnnej Porębie. Z relacji świadka na prawym pasie jezdni w kierunku Wadowic stoi oparty o barierę ochronną dzielącą jezdnię od chodnika mocno uszkodzony pojazd typu bus. Są ranni – dużo rannych, a z samochodu leje się paliwo, które spływa z wiaduktu. Natychmiastowo na miejsce zdarzenia zadysponowane zostały jednostki straży pożarnej, pogotowia ratunkowego i policji.


Na miejscu zdarzenia dowódca akcji lokalizuje drugi samochód, który brał udział w kolizji. Radiowóz policyjny marki Polonez stoczył się z wiaduktu. Widać przy nim kolejne ranne osoby. Na miejsce akcji przybywają kolejne siły straży, pogotowia, policji. Powiadomiony o zdarzeniu zostaje Wójt Gminy Mucharz – Wacław Wądolny, który powołuje Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego.
Na wiadukcie trwają działania ratownicze. Wspólnie z lekarzem pogotowia ratunkowego straż prowadzi segregację rannych po wcześniejszym wykonaniu dostępu do tych osób. Osoby są wynoszone poza strefę niebezpieczną. Na jezdni staje namiot medyczny. Jedne karetki przyjeżdżają, drugie odjeżdżają z poszkodowanymi na SOR.

Policja, pod nadzorem Pani Komendant insp. Marii Łopusińskiej, od początku trwania działań ratowniczych zabezpiecza teren katastrofy drogowej. Na tym odcinku ruch odbywa się wahadłowo. Funkcjonariusze z grupy dochodzeniowej przepytują uczestników wypadku oraz przypadkowych obserwatorów. Ustalają przebieg wypadku drogowego. Policja otrzymuje informację, że w radiowozie tym przewożony był aresztant, który uciekł z miejsca wypadku. Rozpoczyna się organizacja pościgu za zbiegiem Na miejsce wezwani zostają funkcjonariusze z psami policyjnymi. Psy podejmują trop.

Z platformy ustawionej pod wiaduktem na jednej z jego filarów słychać wołanie o pomoc. Są to trzy bezdomne osoby, które w skutek unoszenia się dymu z palącego się pojazdu osobowego zostały zmuszone do opuszczenia tunelu technologicznego znajdującego się w konstrukcji wiaduktu. Jedna z osób jest nieprzytomna. Ratownik poucza jak się mają zachować i poleca czekać na pomoc. Na miejsce dociera drabina z koszem, za pomocą której ratownicy PSP ściągają te osoby z filara.

Na miejsce działań przybywa komendant powiatowy PSP – st. kpt. Paweł Kwarciak wraz z grupą operacyjną. Po zapoznaniu się z sytuacją przejmuje kierowanie działaniem ratowniczym od dowódcy JRG. Dzieli całość działań na dwa odcinki bojowe (OB). I OB - strefa bezpośrednich działań ratownictwa technicznego, II OB - strefa działań ratownictwa medycznego. Nakazuje także dokonać rozpoznania ekologicznego dotyczącego wycieku paliwa i płynów eksploatacyjnych wyciekających z tych pojazdów.O całym zdarzeniu powiadomiona zostaje Starosta Wadowicki – Teresa Kramarczyk. Zawiązuje się sztab, którego zadaniem jest wsparcie w podejmowaniu decyzji Kierującego Działaniami Ratowniczymi (KDR). Na miejsce działań dociera samochód kwatermistrzowski w którym, pracują przedstawiciele straży, pogotowia, policji, gminnego i powiatowego zespołu zarządzania kryzysowego, RZGW, GDDKiA oraz głównego wykonawcy zbiornika w Świnnej Porębie – firmy SKANSKA . O mogącym wystąpić potencjalnym zagrożeniu ekologicznym powiadomiony zostaje Sanepid.
W związku z dużym wyciekiem paliwa oraz innych płynów z uszkodzonych samochodów KDR zawiązuje III OB – obejmujący strefę działań ratownictwa ekologicznego. Na miejsce przybywają pierwsze jednostki ratownictwa ekologicznego. Zastępy OSP patrolują brzeg rzeki Skawy w celu rozpoznania wielkości zagrożenia.

Pracami Powiatowego Centrum Zarządzania Kryzysowego koordynuje Mateusz Żukowski. Pracownicy urzędu Starostwa Powiatowego w Wadowicach wspólnie z pracownikami urzędu gminy w Mucharzu, w tym z pracownikiem ds. OC i zarządzania Kryzysowego, Robertem Sabudą dokonują aktualizacji bazy sprzętu na terenie powiatu tj.: beczkowozów do przewozu wody pitnej, przebalowaną słomę do filtracji potencjalnego skażenia na potoku. Centrum powiadomiło Burmistrzów i Wójtów o potencjalnym zagrożeniu, których gminy są zaopatrywane przez najbliższe ujęcia wody na rzece Skawie. Potencjalne zagrożenie skażeniem wody dotyczy gmin: Mucharz, Wadowice, Tomice, Kalwaria Zebrzydowska oraz Lanckorona.

Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego wraz z zespołem kwatermistrzowskim PSP zabezpiecza część logistyczną prowadzonych działań.

Dobiegają końca działania ratownicze prowadzone w I i II OB. Wszystkie osoby poszkodowane w zdarzeniu zostały przyjęte przez jednostki ochrony zdrowia i przewiezione do szpitali. Rozbite pojazdy zostają załadowane na lawety drogowe w celu przewiezienie w wydzielone miejsce. Grupa dochodzeniowa Policji kończy działania związane z wypadkiem pojazdów. Grupa policjantów z psami informuje o zatrzymaniu więźnia z konwoju.

W III OB prowadzone są działania mające na celu „wyłapanie” substancji niebezpiecznych na potoku oraz niedopuszczenie do skażenia rzeki Skawy. Działania w tym obwodzie będą najprawdopodobniej będą trwały do popołudniowych godzin dnia następnego.

Na zakończenie akcji (całych ćwiczeń) nastąpiło podsumowanie podczas którego dokonano oceny i wyciągnięto wnioski. Końcowy meldunek odebrał bryg. Andrzej Mróz – Komendant Wojewódzki Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie. Ćwiczenia zostały ocenione bardzo wysoko zarówno przez samych organizatorów, jak i wszystkie instytucje i podmioty biorące w nich udział, a także obserwatorów (rozjemców) z Wojewódzkiej Komendy Państwowej Straży Pożarnej w Krakowie.Tekst: Mateusz Żukowski /Koordynator CZKiSO/ na podstawie dokumentacji ćwiczeń.
Zdjęcia: Archiwum KP PSP oraz Mateusz Żukowski