Służba zdrowia
Dodane przez Podinspektor dnia Marca 20 2009 00:00:00

Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach ul. Karmelicka 5 34 – 100 Wadowice swoim obszarem pełnienia służby obejmuje powiat wadowicki.
Dane teleadresowe:
Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
ul. Karmelicka 5
34 – 100 Wadowice
tel: 8721200, 8721300,
sekretariat: 8233165

Dyrektor Zespołu Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach
E – mail: sekretariat@zzozwadowice.pl

Krótka charakterystyka instytucji – rodzaj działań


Zespół Zakładów Opieki Zdrowotnej w Wadowicach jest samodzielnym publicznym zakładem opieki zdrowotnej. Do zadań Zespołu należy między innymi:

- udzielanie świadczeń zdrowotnych ludności w zakresie specjalistycznej opieki zdrowotnej:
ambulatoryjnej i stacjonarnej w istniejących poradniach i oddziałach szpitalnych,
- udzielanie świadczeń w zakresie pomocy doraźnej,
- świadczenia w zakresie transportu sanitarnego,
- poradnictwo lekarskie i orzekanie w zakresie medycyny pracy,
- zapobieganie powstawaniu chorób poprzez działania profilaktyczne i szczepienia ochronne,
- uczestniczenie w kształceniu osób przygotowujących się do wykonywania zawodu
medycznego i wykonujących zawód medyczny.

Szpital Powiatowy im. Jana Pawła II, który świadczy usługi zdrowotne dla ponad 150 tys.
ludności powiatu wadowickiego.

Więcej informacji na stronie internetowej www.zzozwadowice.pl