SANEPID
Dodane przez Podinspektor dnia Marca 20 2009 00:00:00

Państwowa Inspekcja Sanitarna
Powiatowa Stacja Sanitarno - Epidemiologiczna

Powiatowa Stacja Sanitarno – Epidemiologiczna
ul. Teatralna 2
34 – 100 Wadowica

tel. (0-33) 823 46 58
fax (0-33) 823 35 11
wadowice@wsse.krakow.pl


Dyrektor PSSE / Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny:
mgr inż. Krystyna Kozik

Zadania i zakres działania Państwowej Inspekcji Sanitarnej
W myśl ustawy o Państwowej Inspekcji Sanitarnej ( tekst jednolity Dz. U. z 2006 r., Nr 122,poz. 851 z późn. zm.) Państwowa Inspekcja Sanitarna jest powołana do realizacji zadań z zakresu zdrowia publicznego, w szczególności poprzez sprawowanie nadzoru nad warunkami:

1) higieny środowiska.
2) higieny pracy w zakładach pracy,
3) higieny radiacyjnej,
4) higieny procesów nauczania i wychowania,
5) higieny wypoczynku i rekreacji,
6) zdrowotnymi żywności, żywienia i przedmiotów użytku,
7) higieniczno-sanitarnymi, jakie powinien spełniać personel medyczny, sprzęt oraz pomieszczenia, w których są udzielane świadczenia zdrowotne w celu ochrony zdrowia ludzkiego przed niekorzystnym wpływem szkodliwości i uciążliwości środowiskowych, zapobiegania powstawaniu chorób, w tym chorób zakaźnych i zawodowych.

W myśl art. 2 ustawy o PIS wykonywanie zadań określonych w art. 1 polega na sprawowaniu zapobiegawczego i bieżącego nadzoru sanitarnego oraz prowadzeniu działalności zapobiegawczej i przeciwepidemicznej w zakresie chorób zakaźnych i innych chorób powodowanych warunkami środowiska, a także na prowadzeniu działalności oświatowo-zdrowotnej oraz sprawowanie nadzoru w tym zakresie.