OSP TŁUCZAŃ
Dodane przez Podinspektor dnia Marca 22 2009 21:22:57

Ochotnicza Straż Pożarna w Tłuczani istnieje już ponad 80 lat. Działa terenie całej gminy Brzeźnica. Strażacy OSP biorą najczęściej udział w gaszeniu pożarów, usuwaniu zagrożeń spowodowanych przez wichury lub powodzie, udzielają też pomocy poszkodowanym w wypadkach drogowych. Na wyróżnienie zasługuje aktywny udział druhów z OSP Tłuczań w akcjach powodziowych w 1997 i 2001 roku. Zabezpieczali zagrożone mienie, pracowali przy usuwaniu skutków powodzi.

Zarząd OSP
Prezes: Marek Długopolski
Naczelnik: Andrzej Jaskiernia
Wiceprezes: Marek Lempart
Z-ca naczelnika: Marek Lempart
Skarbnik: Małgorzata Struzik
Sekretarz: Piotr Gąsior
Członek Zarządu: Ryszard Jaskiernia
Członek Zarządu: Tomasz Pawlik

75 - LECIE OSP W TŁUCZANI - z kart kroniki

25 maja 2002 roku odbyły się w Tłuczani obchody 75 - lecia Ochotniczej Strazy Pozarnej oraz poświęcenie sztandaru. W jubileuszu uczestniczyło wielu zaproszonych gości, m.in. starosta wadowicki Józef Kozioł, p.o. komendanta powiatowego PSP w Wadowicach kpt. Paweł Kwarciak, wójt gminy Brzeźnica Wojciech Spisak.
Ceremonia przekazania sztandaru , którą prowadził mł. bryg. Jerzy Walczak, odbyła się obok Domu Strażaka. Nowy sztandar na ręce ówczesnego naczelnika OSP druha Marka Lemparta przekazał prezes Zarządu Powiatowego Związku OSP RP w Wadowicach, Marian Sołtysiewicz. W uznaniu zasług i bogatego dorobku OSP w Tłuczani została uhonorowana wysokim odznaczeniem strażackim, Złotym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa". Z okazji jubileuszu zasłużonym strażakom przyznano odznaczenia. Brązowym Medalem "Za Zasługi dla Pożarnictwa" odznaczeni zostali: Andrzej Augustyniak, Tomasz Augustyniak, Marek Długopolski, Waldemar Klimeczko, Marek Lempart, Andrzej Paździor, Józef Pytel, Sylwester Sowa i Tomasz Struzik. Odznaką "Strażak Wzorowy" odznaczeni zostali: Władysław Armatys, Andrzej Augustyniak, Józef Augustyniak, Władysław Nicieja i Paweł Momot. Po zakończeniu apelu w kościele parafialnym odbyła się Msza Święta, podczas której ksiądz Kanonik Józef Mrowiec dokonał poświęcenia nowego sztandaru. Po południu były występy artystyczne, a wieczorem zabawa taneczna, z której dochód przeznaczono na wyposażenie nowego samochodu strażackiego.

Zapraszamy wszystkich chętnych - zarówno dzieci, młodzież, jak i dorosłych - do kontaktu z nami w celu zapoznawania się z historią i specyfiką OSP oraz do wstępowania w nasze szeregi. Więcej zdjęć na stronie.