Definicja przypadku
Dodane przez Podinspektor dnia Maja 06 2009 12:57:09
Okres zaraźliwości: 1 dzień przed wystąpieniem objawów do 7 dni po ich wystąpieniu.
Okres inkubacji: 7 dni, może być dłuższy.

KRYTERIA KLINICZNE
Każda osoba, u której wystąpił co najmniej jeden z trzech poniższych objawów:

* gorączka powyżej 38°C i objawy ostrej infekcji dróg oddechowych,
* zapalenie płuc (ciężka choroba układu oddechowego),
* zgon z powodu ostrej choroby układu oddechowego o nieznanej etiologii.

KRYTERIA LABORATORYJNE Co najmniej jedno z trzech poniższych badań:

* real time RT-PCR,
* hodowla wirusa (wymagane laboratorium BSL 3),
* czterokrotny wzrost swoistych przeciwciał neutralizujących przeciw nowemu wirusowi grypy A(H1N1) (surowica pobrana w trakcie ostrej fazy choroby oraz minimum 10-14 dni później, w fazie zdrowienia).

KRYTERIA EPIDEMIOLOGICZNE
Co najmniej jedno z trzech poniższych kryteriów w okresie 7 dni przed wystąpieniem choroby:

* bliski kontakt z osobą chorą - przypadkiem potwierdzonym choroby wywołanej przez nowy wirus grypy A(H1N1),
* przebywanie na terenach (w krajach), gdzie stwierdzono przenoszenie się nowego wirusa grypy A(H1N1) z człowieka na człowieka (specjalna lista ECDC),
* praca w laboratorium, w którym .badane są próbki zawierające nowy wirus grypy A(H1N1).


KLASYFIKACJA PRZYPADKÓW

A. Przypadek możliwy (w okresie sprawdzania)
Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne.

B. Przypadek prawdopodobny
Każda osoba spełniająca kryteria kliniczne i epidemiologiczne, z dodatnim wynikiem badania laboratoryjnego w kierunku zakażenia niezsubtypowanym wirusem grypy typu A.

C. Przypadek potwierdzony
Każda osoba spełniająca kryteria laboratoryjne.