Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Kiedy mamy sytuację kryzysową

Czy każdy wypadek, zdarzenie jest sytuacją kryzysową?Poniżej przedstawiamy przyjętą w „Planie Zarządzania Kryzysowego Gminy Brzeźnica” wariantowość dotyczącą zdarzeń o charakterze sytuacji kryzysowych:

SYTUACJA I – zdarzenie nie posiadające znamion sytuacji kryzysowej - działania rutynowe w ramach własnych sił i środków służb ratowniczych, bez potrzeby informowania Wójta. Informacja przekazywana jest bezpośrednio od obywatela do dyżurnego danej służby dyżurnej. Na tym samym poziomie jest rozwiązywana.

SYTUACJA II - zdarzenie o charakterze kryzysowym - informacja o danym zdarzeniu zostaje przekazana do Wójta. Wójt w ramach posiadanych własnych sił i środków wspiera działania ratownicze. W celu wypracowania decyzji, planu działania oraz w celu realizacji zamierzeń „Planu Reagowania Kryzysowego Gminy Brzeźnica” powołuje Wójt Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego i gminnego centrum zarządzania kryzysowego.

SYTUACJA III - zdarzenie o charakterze kryzysowym dużej skali - posiadane siły i środki na poziomie gminy/powiatu są niewystarczające i zachodzi potrzeba uruchomienia dodatkowych sił i środków Krajowego Systemu Ratowniczo - Gaśniczego, odwodów operacyjnych PSP, specjalistycznych jednostek ratowniczych PSP. Może zachodzić konieczność zwrócenia się o skierowanie do pomocy oddziałów Sił Zbrojnych RP (za pośrednictwem służby dyżurnej Wojewody Małopolskiego). Informacja o zaistniałym zdarzeniu kryzysowym jest przekazywana do Wójta oraz jednostek sąsiednich. Uruchomiony jest Gminy i Powiatowy Zespół Zarządzania Kryzysowego.


Zatem struktury Wójta dotyczące zarządzania kryzysowego nie będą uruchamiane do każdego zdarzenia do którego jedzie Policja, Straż Pożarna czy Pogotowie Medyczne. Jeżeli jest to wezwanie do którego ustawowo lub statutowo dana służba została powołana i z którym bez problemu jest wstanie sobie poradzić, Wójt Gminy o takim zdarzenie nie będzie informowany.


Natomiast jeżeli zaistniało kilka z poniższych sytuacji:

niewystarczające są siły i środki danej służby, straży inspekcji,
w danym zdarzeniu bierze udział wiele różnych instytucji,
zachodzi niebezpieczeństwo utraty zdrowia i życia ludności na znacznym obszarze,
komendant, kierownik, dyrektor danej służby, straży i inspekcji wnioskuje do Wójta o wsparcie,
zachodzi potrzeba uruchomienia procedur będących w kompetencji samorządu gminnego lub jednostek podległych:
zachodzi potrzeba uruchomienia procesu ewakuacji,
zachodzi potrzeba zabezpieczenia podstawowych potrzeb (znacznej ilości) osób poszkodowanych tj. schronienia, picia, jedzenia oraz innych potrzeb socjalnych,
zachodzi potrzeba zaopatrzenia jednostek ratowniczych w niezbędny sprzęt i środki np. paliwo, worki, piasek, sprzęt techniczny,
zachodzi potrzeba uruchomienia sił i środków na które Urząd Gminy ma podpisane porozumienia,
zachodzi potrzeba wnioskowania do wojewody o użycie sił Wojska Polskiego,

Wójt Gminy Brzeźnica może powołać do pracy Gminny Zespół Zarządzania Kryzysowego, które sam przewodniczy. Wójt określa skład zespołu oraz miejsce i tematykę pracy. Podstawową zasadą dotyczącą pracy sztabu jest to, iż sztab powinien pracować z dala poza miejscem wystąpienia sytuacji kryzysowej.

Podinspektor dnia lipca 30 2009 08:43:10 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!