Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
PAŃSTWOWA STRAŻ POŻARNA
KP PSP w Wadowicach:
34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2c,
tel./fax. 0-33 823-36-84 (sekretariat - w dni robocze w godz. 7:30-15:30),
tel./fax. 0-33 873-17-15 lub 0-33 873-99-57 (centrala KP PSP – codziennie całą dobę),
adres e-mail: kppspwadowice@straz.krakow.pl
Strona internetowa: http://www.straz.wadowice.internetdsl.pl/
Kierownictwo KP PSP Wadowice:
Komendant Powiatowy PSP: mł. bryg. mgr Paweł Kwarciak.
Zastępca Komendanta Powiatowego PSP: mł bryg. inż. Paweł Szczepańczyk.

Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Wadowicach:
34-100 Wadowice, ul. Wojska Polskiego 2a,
tel./fax. 0-33 873-17-15 lub 0-33 873-99-57 (centrala KP PSP – codziennie całą dobę),
tel. 0-33 873-43-98 (dowództwo JRG - w dni robocze w godz. 7:30-15:30),
tel. 0-33 873-43-90 (służba dyżurna – codziennie całą dobę).
Dowódca JRG Wadowice: st. kpt. Grzegorz Skrzypczak.


Jednostka Ratowniczo-Gaśnicza w Andrychowie:

34-120 Andrychów, ul. Krakowska 89,
Tel. 0-33 875-63-34, tel./fax. 0-33 870-23-00 (centrala – codziennie całą dobę),
adres e-mail: jrgandrychow@poczta.internetdsl.pl
strona internetowa: http://www.um.andrychow.pl/psp/
Dowódca JRG Andrychów: st. kpt. Antoni Hutniczak.
NUMERY TELEFONÓW ALARMOWYCH
(przy każdej potrzebie uzyskania pomocy):
998 lub 112


Struktura organizacyjna KP PSP Wadowice:
- Komendant Powiatowy PSP,
- zastępca Komendanta Powiatowego PSP,
- jednostka ratowniczo-gaśnicza w Wadowicach,
- jednostka ratowniczo-gaśnicza w Andrychowie,
- wydział ds. operacyjno-szkoleniowych, w tym Powiatowe Stanowisko Kierowania,
- sekcja ds. kwatermistrzowsko-technicznych,
- sekcja ds. kontrolno-rozpoznawczych, w tym stanowisko pracy ds. bhp,
- stanowisko pracy ds. organizacyjno-kadrowych,
- stanowisko pracy ds. finansowych.
Powierzchnia obszaru chronionego przez KP PSP Wadowice to ok. 645 km2 (10 gmin, w tym 3 gminy o charakterze miejsko-wiejskim oraz 7 gmin wiejskich), który zamieszkuje ok. 155 tys. osób.

Działania ratowniczo-gaśnicze prowadzone przez liczącą 115 etatów KP PSP Wadowice wspiera 68 Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu powiatu, w tym 24 OSP włączone do krajowego systemu ratowniczo-gaśniczego oraz 44 pozostałe OSP (łącznie ok. 2,7 tys. druhów-ochotników).

Krótka charakterystyka Państwowej Straży Pożarnej.

Państwowa Straż Pożarna to zawodowa, umundurowana i wyposażona w specjalistyczny sprzęt formacja, przeznaczoną do walki z pożarami, klęskami żywiołowymi i innymi miejscowymi zagrożeniami.

Jednostkami organizacyjnymi Państwowej Straży Pożarnej są:
- Komenda Główna;
- komendy wojewódzkie;
- komendy powiatowe (miejske);
- Szkoła Główna Służby Pożarniczej oraz pozostałe szkoły;
- jednostki badawczo-rozwojowe;
- Centralne Muzeum Pożarnictwa
.
Służbę w Państwowej Straży Pożarnej pełnią funkcjonariusze pożarnictwa, zwani strażakami.

Do podstawowych zadań Państwowej Straży Pożarnej należy:
- rozpoznawanie zagrożeń pożarowych i innych miejscowych zagrożeń;
- organizowanie i prowadzenie akcji ratowniczych w czasie pożarów, klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń;
- wykonywanie pomocniczych specjalistycznych czynności ratowniczych w czasie klęsk żywiołowych lub likwidacji miejscowych zagrożeń przez inne służby ratownicze;
- kształcenie kadr dla potrzeb Państwowej Straży Pożarnej i innych jednostek ochrony przeciwpożarowej oraz powszechnego systemu ochrony ludności;
- nadzór nad przestrzeganiem przepisów przeciwpożarowych;
- prowadzenie prac naukowo-badawczych w zakresie ochrony przeciwpożarowej
- współpraca z Szefem Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych w zakresie niezbędnym do realizacji jego zadań ustawowych;
- współdziałanie ze strażami pożarnymi i służbami ratowniczymi innych państw oraz ich organizacjami międzynarodowymi na podstawie wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych oraz odrębnych przepisów;
- realizacja innych zadań wynikających z wiążących Rzeczpospolitą Polską umów międzynarodowych na zasadach i w zakresie w nich określonych.


Podinspektor dnia marca 20 2009 00:00:00 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!