Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Medal za zasługi dla pożarnictwa
Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" – polskie odznaczenie cywilne, nadawane przez Prezydium Zarządu Głównego lub Prezydium Zarządu Wojewódzkiego Związku Ochotniczych Straży Pożarnych RP.

Medal nadawany za wyróżniającą się działalność na rzecz ochrony przeciwpożarowej. Medalem mogą być odznaczone osoby, instytucje i organizacje (w tym OSP, jej członkowie oraz działacze Związku OSP RP).

Medal posiada trzy stopnie:

* I stopień - Brązowy Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa",
* II stopień - Srebrny Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa",
* III stopień - Złoty Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa".

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" Prezydium Zarządu Głównego ZOSP RP nadaje:

1. Ochotniczym Strażom Pożarnym, oddziałom Związku,
2. funkcjonariuszom Państwowej Straży Pożarnej pełniącym służbę w Komendzie Głównej PSP, Szkole Głównej Służby Pożarniczej i Centrum Naukowo-Badawczym Ochrony Przeciwpożarowej oraz pracownikom cywilnym zatrudnionym w tych jednostkach,
3. osobom i instytucjom szczebla centralnego współpracującym i wspomagającym Związek OSP RP w realizacji celów statutowych,
4. przedstawicielom współpracujących ze Związkiem OSP RP zagranicznych organizacji pożarniczych (ratowniczych),
5. pracownikom Biura Zarządu Głównego ZOSP RP,

- z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu wojewódzkiego ZOSP RP

Medal "Za Zasługi dla Pożarnictwa" Prezydium Zarządu Wojewódzkiego ZOSP RP nadaje osobom oraz instytucjom z terenu województwa, w tym:


1. członkom Ochotniczych Straży Pożarnych,
2. działaczom Związku OSP RP,
3. funkcjonariuszom i pracownikom cywilnym Państwowej Straży Pożarnej,
4. wspomagającym Ochotnicze Straże Pożarne i oddziały Związku w wykonywaniu zadań ratowniczych oraz realizacji celów Związku,
5. pracownikom Związku OSP RP,

- z własnej inicjatywy lub na wniosek prezydium zarządu powiatowego ZOSP RP

Osoba wyróżniona otrzymuje medal i legitymację lub dyplom, potwierdzającą jego nadanie. Przy nadawaniu medalu zachowuje się kolejność w stopniach. Warunkiem przyznania medalu klasy wyższej jest posiadanie medalu klasy niższej przez co najmniej 4 lata.

Ochotnicze Straże Pożarne charakteryzujące się aktywną działalnością mogą być przewidziane do uhonorowania Medalem „Za Zasługi dla Pożarnictwa”. Klasa medalu odpowiada jubileuszowi:

* 25 lat - medal brązowy,
* 50 lat - medal srebrny,
* 75 lat - medal złoty

Medal nosi się na lewej stronie piersi, rozmieszczony(e) symetrycznie 5,5 cm powyżej lewej klapy górnej kieszeni kurtki mundurowej. Należy umieszczać je w linii poziomej w kolejności ważności odznaczeń (państwowe, resortowe, związkowe, pozostałe), przy czym nosi się tylko najwyższą klasę medalu.


Do pobrania
WNIOSEK na Brązowy Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.
WNIOSEK na Srebrny Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.
WNIOSEK na Złoty Medal Za Zasługi dla Pożarnictwa.

Podinspektor dnia grudnia 04 2009 22:56:54 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!