Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Medal za ofiarność i odwagę
Medal za Ofiarność i Odwagę - polskie cywilne odznaczenie państwowe.

Medal został ustanowiony ustawą z dnia 17 lutego 1960 o orderach i odznaczeniach. Mógł być nadany osobie, która z narażeniem życia niosła ratunek tonącym, ofiarom katastrof żywiołowych, pożarów, wybuchów lub innych nieszczęśliwych wypadków albo w takich okolicznościach ratowała zagrożone mienie. Nadawany był przez Radę Państwa. Medal ten może być nadany tej samej osobie wielokrotnie.

Ustawa z 16 października 1992 o orderach i odznaczeniach przejęła medal do obecnego polskiego systemu odznaczeń państwowych, określając, że stanowi on nagrodę dla osób, które z narażeniem życia lub zdrowia ratowały zagrożone życie ludzkie lub mienie. Nadawany jest przez Prezydenta RP obywatelom polskim, może być nadany również cudzoziemcom za zasługi położone dla Rzeczypospolitej Polskiej lub jej obywateli. Rozporządzeniem Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 31 lipca 2007 (wejście w życie 10 października 2007) nazwa została zmieniona na "Medal za Ofiarność i Odwagę" (Dz.U.07.151.1075).

Odznaką Medalu za Ofiarność i Odwagę jest okrągły, srebrzony, oksydowany medal o średnicy 35 mm. Na awersie, w środku medalu wytłoczony jest trójkąt o ściętych wierzchołkach a w nim płaskorzeźba dwóch postaci: kobiety i mężczyzny. Na odwrotnej stronie medalu (rewersie) wytłoczony jest trójkąt o ściętych wierzchołkach, a w nim napis w pięciu wierszach: "ZA / OFIARNOŚĆ / I ODWAGĘ / W OBRONIE / ŻYCIA I MIENIA". Nad napisem umieszczone są trzy liście dębowe.

Medal zawieszony jest na zielonej wstążce szerokości 35 mm z dwoma czerwonymi paskami po bokach szerokości 4 mm. Kolejne nadania medalu oznacza się przez nałożenie na wstążkę posiadanego medalu okucia w kształcie srebrzonej, gładkiej, matowej listewki szerokości 5 mm z polerowanymi krawędziami.

Podinspektor dnia grudnia 05 2009 00:37:28 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!