Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Uwaga włamywacz

JAK USTRZEC SIĘ WŁAMANIA
Jeśli chcesz, aby włamywacz nie okradł Twojego mieszkania z dorobku całego życia, musisz okazać się sprytniejszym i przebieglejszym od niego.

1. Przestępcy z reguły wybierają domy najsłabiej zabezpieczone i te, gdzie ryzyko wpadki jest najmniejsze. Wykorzystują każdy błąd gospodarza. Ustąpią, gdy trafią na bardziej przebiegłych od siebie. Im solidniejsze i bardziej pomysłowe środki zaradcze, tym mniejsza szansa na niepożądaną wizytę złodzieja.
2. Z reguły włamywacze mają mało czasu. Najczęściej działają w dzień, kiedy dorośli są w pracy a dzieci w szkole, ale istnieje duże ryzyko niespodziewanego pojawienia się świadka.
3. Sprawą najważniejszą jest właściwe zabezpieczenie wszystkich drzwi. Nie tylko frontowych. Standardowe drzwi w bloku często wykonane są ze sklejki i płyty pilśniowej, a więc są bardzo słabe.
4. Najlepiej byłoby wymienić je razem z framugą na nowe tzw. antywłamaniowe. Można też polecić zamontowanie drugich, dodatkowych drzwi, najlepiej otwieranych na zewnątrz, można je wzmocnić obijając blachą. Wzmacniając drzwi nie można zapomnieć o zawiasach przeciw wywarzeniowych. Ważne jest również zamontowanie dobrej jakości zamków, najlepiej tych posiadających dobrą opinię Instytutu Mechaniki Precyzyjnej czy też Zakładu Kryminalistyki Komendy Głównej Policji. Jeśli natomiast decydujemy się na zamek renomowanej firmy z ruchomymi zapornicami w trzech kierunkach, to nie ma potrzeby “dozbrajania” drzwi dodatkowymi zamkami.
5. Bardzo ważną rolę odgrywa prawidłowo założony łańcuch i wizjer o kącie widzenia nawet 200 stopni. Tylko taki daje gwarancję dobrej obserwacji osób ukrywających się za drzwiami. Łańcuch-zapornica powinien być tak zamontowany, że zdjąć go można tylko przy drzwiach zamkniętych. Bardzo dobre są zapornice, w których maksymalne naprężenie /np. podczas próby siłowego otwarcia drzwi/ powoduje włączenie alarmu.
6. Nie wolno zapominać o futrynach. Framugi drewniane ze słojami są łatwe do wyłamania. Aby je wzmocnić należy wyposażyć je w bolce i plastikowe tuleje odporne na silny nacisk.
7. Złodziejskie drogi do mieszkania wiodą bardzo często przez balkony, tarasy i okna, zwłaszcza te usytuowane na parterze i ostatnim piętrze domu.
8. Istnieje kilka sposobów zabezpieczenia okien. Jednym z nich są kraty. Założenie ich wiąże się ze zmianą wyglądu elewacji i wymaga zgody architekta. W budynki piętrowym mogą też służyć złodziejom jako drabina do wspinania się na wyższe piętra. Jednak należy pamiętać, że w razie pożaru kraty mogą stać się śmiertelną pułapką. Jeśli decydujemy się na założenie krat to od strony wewnętrznej i muszą one być otwierane na zamek lub kłódkę ze względu na bezpieczeństwo mieszkańców. Czasem warto pomyśleć o wypróbowanych okiennicach czy żaluzjach. Dodatkowe zasuwy, zamki okienne i ograniczniki otwarcia także utrudniają wejście do środka.
9. W niektórych domach można spotkać oszklone drzwi do wspólnych korytarzy i mieszkań. Aby utrudnić włamanie, należy je okratować lub wymienić szkło na zbrojone. Właściciele domków jednorodzinnych nie mogą zapominać o solidnym zabezpieczeniu okienek piwnicznych, łazienkowych a także drzwi do garażu.
10. Osobom zamożniejszym można polecić całą paletę elektronicznych zabezpieczeń i alarmów reagujących na różne bodźce, np. zmianę temperatury, wilgotność, nacisk itp. Sygnalizatory mogą np. automatycznie włączać światło, gdy w polu widzenia czujników pojawi się intruz. Można również zainstalować urządzenie dyskretnie powiadamiające o włamaniu wybranego adresata np. sąsiada - sąsiedzki systemem alarmowy. Gdy do jednego z nich wtargnie włamywacz sygnał odzywa się u wszystkich pozostałych osób. Niektóre agencje ochrony mienia oferują także monitoring. Sygnał z podłączonego do systemu obiektu przesyłany jest drogą radiową lub telefoniczną do czynnej całą dobę stacji bazowej. Pełniący tam dyżur pracownik natychmiast kieruje do zagrożonego obiektu grupę interwencyjną i powiadamia policję.
11. Alarm elektroniczny może także być podłączony do pagera właściciela. Duże znaczenie mają także domofony, bramy i kamery video. Dobrym stróżem jest również pies.Rady i wnioski.


1. Powinieneś wiedzieć i pamiętać, że mieszkanie nie jest najlepszym miejscem do przechowywania biżuterii, pieniędzy i innych cennych przedmiotów. Złodziej najłatwiej znajduje pieniądze i biżuterię ukryte w bieliźniarce, kredensie, książkach, w doniczce z kwiatami i innych podobnych miejscach. Najbezpieczniej kosztowności zdeponować w skrytce depozytowej w banku.
2. Nie afiszuj się ze swym bogactwem. Nie opowiadaj o posiadanym przez Ciebie majątku swoim sąsiadom i znajomym. Niestety, wiele chce zaimponować swoim bogactwem i opowiadają o tym sąsiadom, kolegom, przygodnym znajomym.
3. Unikaj zawierania przygodnych znajomości, zwłaszcza w lokalu przy kieliszku, zwłaszcza z osobami z marginesu społecznego, a już na pewno nie zapraszaj ich do swojego domu.
4. Sprawdzaj tożsamość i wiarygodność osób obcych przychodzących do Twojego mieszkania w sprawach zakupu różnego rodzaju przedmiotów, remontów, konserwacji instalacji, kontroli liczników itp. Nie wpuszczaj do mieszkania bez uzasadnionych powodów nieznanych Ci osób i nie nawiązuj z nimi kontaktów w celu wróżenia, transakcji handlowych itp.
5. Statystyki dowodzą, że prawie połowa wszystkich włamań miała swój początek i źródło w nawiązywanych wcześniej tego typu znajomościach. Tacy “przyszywani” znajomi, jeśli nie okradli Cię lub, jeśli nie włamali się do Twojego mieszkania po kilku lub kilkunastu dniach od wizyty, to na pewno przeprowadzili dokładny wywiad i przekazali odpowiednie informacje swoim wspólnikom o tym jak włamać się i co można u Ciebie ukraść.
6. Uważaj na kręcące się nieznane Ci osoby na klatkach schodowych i w pobliżu domu, na podwórzu, zwłaszcza w godzinach pracy, wieczorem i w nocy. Zainteresuj się nimi, zapytaj, czego szukają, dobrze się im przyjrzyj abyś zachował w pamięci ich rysopis. Twoje spostrzeżenia mogą okazać się bardzo pomocne przy ustalaniu tożsamości włamywaczy.
7. Dobrze zabezpiecz drzwi i okna w mieszkaniu; wyposaż je w odpowiednie urządzenia techniczne: właściwe zamki, blokady, domofon oraz jeśli możesz w elektroniczną sygnalizację dźwiękową oraz świetlną. Jeśli jesteś właścicielem domku wolnostojącego, postaraj się go ogrodzić i oświetlić plac, na którym stoi.
8. Jeśli masz odpowiednie warunki lokalowe: duże mieszkanie, ogród przy domu kup psa obronnego, aby strzegł mieszkania podczas Twojej nieobecności.
9. Nie zostawiaj kluczy pod wycieraczką i w innych łatwo dostępnych dla obcych miejscach. Dziecku idącemu do szkoły lub bawiącemu się na podwórku nie wieszaj kluczy na szyi, bo złodziej bardzo często wykorzystuje takie okazje.
10. Wychodząc z domu nie zostawiaj śladów wskazujących na nieobecność domowników np. korespondencji w skrzynce na listy, zaciągniętych zasłon na oknach. Wyjeżdżając na dłuższy czas nie zostawiaj nigdy mieszkania bez opieki. Poproś kogoś zaufanego o opiekę nad nim.
11. Współdziałaj z sąsiadami, zwróć uwagę podczas ich nieobecności na pozostawiony dobytek. Zainteresuj się “odwiedzającymi” ich osobami, szczególnie mało Ci znanymi. Staraj się ustalić przyczynę hałasów: pukania, stukania, hałaśliwego otwierania zamków w mieszkaniach położonych w sąsiedztwie Twojego. Postaraj się wspólnie z sąsiadami i mieszkańcami sąsiednich bloków o społeczne komitety samoobrony chroniące mieszkania i mienie prywatne / samochody, piwnice, garaże/.
12. Współdziałaj ściśle z gospodarzem domu /dozorcą/, w celu zapewnienia porządku i ochrony mieszkań. Wpłyń na dozorcę, aby zwracał uwagę na osoby kręcące się na klatkach i schodowych i w pobliżu domu i dbał o oświetlenie klatek, korytarzy, sprawność zamknięć drzwi wejściowych na strychy i do piwnic.
13. Zgłaszaj swoje spostrzeżenia dzielnicowemu informując go o istniejących zagrożeniach, o złym zabezpieczenie drzwi i okien w Twoim bloku, o zaniedbaniach w dziedzinie ochrony mienia lokatorów przez administrację mieszkań. W przypadku włamań w bloku, w którym mieszkasz staraj się maksymalnie pomóc policji w ustaleniu okoliczności przestępstwa i domniemanych sprawców, przekazując funkcjonariuszom swoje spostrzeżenia o faktach i zdarzeniach, które miały miejsce przed zaistnieniem przestępstwa. Mogą się one przyczynić w bardzo poważnym stopniu do wykrycia sprawcy.
14. Nie toleruj istnienia w Twoim domu melin pijackich, skupiających alkoholików i inne osoby z marginesu społecznego, przyprowadzające przy okazji spożywania alkoholu obserwację i wywiad złodziejski o mieszkaniach i znajdującym się w nim mieniu.
15. Ubezpiecz swoje mieszkanie, aby w razie włamania zrekompensować poniesione straty materialne. Pamiętaj, że ani policja ani sąsiad nie ustrzegą Cię przed złodziejem i włamywaczem, jeśli wykażesz w swoim postępowaniu nieostrożność, lekceważenie i niedbalstwo w zabezpieczeniu i ochronie Twojego mieszkania i majątku.
16. Jeśli toczy się dochodzenie lub śledztwo w sprawie o kradzież z włamaniem do Twojego mieszkania powinieneś wiedzieć, że prawo gwarantuje Ci możliwość występowania w postępowaniu karnym w charakterze oskarżyciela posiłkowego. Uzyskujesz w ten sposób możliwość aktywnego uczestniczenia w postępowaniu karnym, pomagasz organom ścigania w gromadzeniu dowodów przestępstwa i przyczyniasz się do szybkiego wykrycia włamywaczy.
17. W każdym przypadku ustalenia sprawców kradzieży z włamaniem do Twojego mieszkania występuj z wnioskiem do prokuratora lub sądu o wniesienie w Twojej sprawie powództwa cywilnego przeciwko włamywaczom, w celu dochodzenia od nich i na ich koszt roszczeń o zwrot poniesionych przez Ciebie strat materialnych w całości lub znacznej części.
18. Zapisz cechy charakterystyczne posiadanych przez Ciebie przedmiotów o znacznej wartości materialnej. Możesz też wykonać ich zdjęcia lub szkice. W przypadku utraty tych przedmiotów te dane mogą przyczynić się do identyfikacji i szybkiego odzyskania utraconego mienia.

Materiał pochodzi ze strony internetowej Komendy Powiatowej Policji w Wadowicach.

Podinspektor dnia sierpnia 07 2009 13:51:34 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!