Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Zarządzenie w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.
Z A R Z Ą D Z E N I E Nr 0151 - 334 /2010
Wójta Gminy Brzeźnica
z dnia 15 lutego 2010 roku


w sprawie wyrażenia zgody na lotnicze wykorzystanie terenu.

Na podstawie Na podstawie art. 31 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (t.j. Dz. U. z 2001r. Nr 142, poz. 1591 z późn. zm.) w związku z § 1 ust. 3 Wytycznych Nr 1 Prezesa Urzędu Lotnictwa Cywilnego z dnia 21 marca 2008r. w sprawie innych miejsc przystosowanych do startów i lądowań statków powietrznych, o których mowa w art. 93 ust.1 ustawy – Prawo Lotnicze (Dz. Urz. Urzędu Lotnictwa Cywilnego nr 4 poz. 37), z a r z ą d z a m , co następuje

§ 1Wyrażam zgodę na lotnicze wykorzystanie następujących terenów położonych na terenie Gminy Brzeźnica:

1. Boisko sportowe, wieś Brzeźnica. Właściciel działki Gmina Brzeźnica – mienie komunalne, użytkownik LZS „Nadwiślanka”.
2. Boisko sportowe, wieś Kossowa. Właściciel działki Gmina Brzeźnica.
3. Boisko sportowe, wieś Łączany. Właściciel działki Gmina Brzeźnica.
4. Boisko sportowe, wieś Paszkówka. Właściciel działki Gmina Brzeźnica – mienie komunalne.


§ 2


Wykonanie zarządzenia powierzam podinspektorowi ds. obrony cywilnej Urzędu Gminy w Brzeźnicy.


§ 3


Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

/-/ Wójt Gminy Brzeźnica
mgr inż. Bogusław Antos

Podinspektor dnia lutego 16 2010 10:28:25 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!