Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
ZEZWOLENIE DO KIEROWANIA POJAZDAMI UPRZYWILEJOWANYMI
Z początkiem nowego 2012 roku będziemy mieć do czynienia z szeregiem zmian powstałych z wejściem w życie Ustawy z dnia 5 stycznia 2011 roku o kierujących pojazdami. Ustawodawca w rozdziale 16 w/w ustawy określił wymagania w stosunku do kierujących pojazdami uprzywilejowanymi lub przewożącymi wartości pieniężne. Strażacy Ochotniczych Straży Pożarnych kierujący samochodami uprzywilejowanymi zobowiązani są od dnia 11 lutego 2012 roku posiadać zezwolenia, a nie jak do tej pory zaświadczenia do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi. Ustawodawca nie tylko dokonał zmiany w nazewnictwie, ale również zmienił organ wydający zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi jak również zmiany możemy doszukiwać się w zasadach wydawania tego zezwolenia.

Zgodnie z art. 106 kierować pojazdami uprzywilejowanymi może osoba, która:
• ukończyła 21 lat;
• posiada prawo jazdy odpowiedniej do rodzaju pojazdu kategorii;
• uzyskała orzeczenie:
o lekarskie o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym,
o psychologiczne o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
ukończyła kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi;
• posiada zezwolenie na kierowanie pojazdem uprzywilejowanym w zakresie określonej kategorii prawa jazdy.

Zgodnie z zapisami art. 109 zezwolenie do kierowania pojazdami uprzywilejowanymi wydaje starosta w formie decyzji administracyjnej na podstawie przedstawionych:
• orzeczeniem lekarskim o braku przeciwwskazań zdrowotnych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
• orzeczeniem psychologicznym o braku przeciwwskazań psychologicznych do kierowania pojazdem uprzywilejowanym;
• zaświadczeniem o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi

Starosta wydaje zezwolenie określając w nim:
• zakres zezwolenia – zgodny z kategorią prawa jazdy, odpowiadający rodzajowi ukończonego kursu oraz zakresowi badań lekarskich i psychologicznych;
• ważność zezwolenia na okres 5 lat, nie dłużej jednak niż na okres wynikający
z terminu ważności orzeczenia lekarskiego i psychologicznego,

Ustawodawca określił również, że za wydanie decyzji administracyjnej starosta pobiera opłatę oraz opłatę ewidencyjną. Koszty zezwoleń tj. w/w opłaty oraz opłaty ewidencyjnej na kierowanie pojazdami uprzywilejowanymi ochotniczych straży pożarnych są finansowane z budżetu gminy.

Podinspektor dnia listopada 20 2011 23:42:28 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!