Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
OSP ŁĄCZANY
Jest rok 1947. Starsi mieszkańcy wsi Łączany pamiętają te datę. Pożary szalały wtedy w całej okolicy, nie ominęły także Łączan. Ludzie byli bezradni. Wówczas to z inicjatywy ówczesnych działaczy powstaje Ochotnicza Straż Pożarna, która nie mając żadnego sprzętu i lokalu pomaga mieszkańcom w gaszeniu pożarów. Zapisanych 11 członków pod przewodnictwem Franciszka Kutki - pierwszego Komendanta straży organizują i zdobywają pierwszy sprzęt gaśniczy. Sposobem gospodarczym i z zaangażowaniem całej społeczności wsi budują pierwszą strażnicę w której gromadzą sprzęt - pierwszą sikawkę i umundurowanie.

Ale ambicje strażaków są większe. W 1973r. na zebraniu wiejskim powstaje Komitet Budowy Domu Strażaka w skład którego wchodzą: Jan Czyżowski - przewodniczący, Władysław Kądzioła - zastępca, Franciszek Czechowicz - sekretarz, Józef Kołodziej - skarbnik oraz członkowie: F. Kądzioła, M. Wójcik, L. Nowak, M.Scąber, Wł. Wawro, J. Scąber, W. Kozioł. Od tej chwili komitet budowy i inni członkowie straży, których jest 43, przy zaangażowaniu całego społeczeństwa trwa sporządzanie dokumentacji, a potem ciężka praca fizyczna przy budowie domu strażaka.

Dnia 1 maja 1976r. następuje uroczyste oddanie do użytku budynku "Dom Strażaka". Budynek Domu Strażaka staje się centrum kulturalnym wsi. Tu odbywają się wszystkie uroczystości państwowe i lokalne. W budynku mieści się świetlica OSP, klub - kawiarnia, kuchnia, magazyn KGW, bibliotek, czytelnia, sala zebrań dla wszystkich organizacji.
Straż pożarna w swej odpowiedzialnej pracy, zaangażowaniem społecznym otrzymują poparcie władz politycznych i administracyjnych powiatu i gminy. Znajduje to swój wyraz w stałym wzroście środków finansowych na poprawę ilościową i jakościową sprzętu pożarniczego i umundurowania.

W ciągu swej działalności jednostka straży dopracowała się 2 sztandarów: pierwszy - korporacyjny - ufundowała w 1987r. Rada Sołecka na 40 lecie istnienia OSP, drugi - kościelny z wizerunkiem Matki Boskiej Kalwaryjskiej i św. Floriana - zakupiony został z własnych funduszy OSP i poświęcony 21 maja 1989r. OSP obecnie liczy 33 druhów oraz 20 osobową drużynę młodzieżową: 10 dziewcząt i 10 chłopców, 6 członków honorowych, pełni rolę wspierającą. Strażacy dysponują podstawowym sprzętem ratowniczo - gaśniczym: mają kompletne umundurowanie, dwie motopompy, a od niedawna mogą pochwalić się prawie nowym samochodem bojowym GBA 1,2/15 marki Stayer.

Wieś Łączany leży pomiędzy Wisłą, jej sztuczną odnogą i potokiem Ryczowskim. Zatem każda powódź jest dla mieszkańców ogromnym zagrożeniem. W 1997 zaledwie 10 cm dzieliło poziom Wisły od korony wałów przeciwpowodziowych. Strażacy, od których umiejętności i sprawności zależy wywczas bezpieczeństwo ludzi i domostw mają na wyposażeniu zapasy folii, geowłókniny i worki na piasek.

Łączańscy druhowie są także inicjatorami wielu akcji społecznych na rzecz wsi, wspólnie z Kołem Gospodyń Wiejskich organizują festyny i zabawy.

Obecny zarząd OSP stanowią:
Marek Dziędziel - Prezes
Bartłomiej Dziędziel - Naczelnik
Zbigniew Scąber - Z-ca Naczelnika
Dariusz Młodzik - Sekretarz
Krystyna Gibek – Skarbnik
Andrzej Wojtacha - Gospodarz
Anna Rawska - Kronikarz
Andrzej Gibek – członek zarządu
Rafał Srokosz - członek zarządu


Prawie równocześnie z powstaniem Straży Pożarnej zaczęła działać orkiestra dęta, której członkami są strażacy. Obecnie należy do niej 20 - osobowy zespół pod przewodnictwem kapelmistrza Jerzego Cielebona.


Podinspektor dnia marca 22 2009 21:11:02 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!