Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Zima, a bezpieczeństwo
Wielkimi krokami zbliża się zima, a wraz z nią chłodne i mroźne dni. Wszyscy zaczynają się ciepło ubierać, starają się również, by we własnym domu (mieszkaniu) mieć w miarę ciepło, a osiągnąć to możliwie za nieduże pieniądze. Ocieplane są domy, uszczelniane okna, bądź wymieniane na inne, bardziej szczelne, a do ogrzewania pomieszczeń i budynków stosuje się różne systemy grzewcze, wykorzystujące paliwo stałe (węgiel, koks, miał, drzewo itp.), ciekłe (różne oleje opałowe), gazowe (na gaz ziemny i płynny) i elektryczne systemy grzewcze.W przypadku, gdy znajdujący się w budynku system ogrzewania nie wypełnia powierzonego zadania, stosuje się dogrzewanie pomieszczeń z wykorzystaniem piecyków elektrycznych i gazowych. Wszystkie te systemy i urządzenia, jeżeli są prawidłowo wykonane, eksploatowane, sprawdzane i konserwowane, nie powinny stanowić zagrożenia dla mieszkańców domów. Niestety, okazuje się, że wielokrotnie tak nie jest i w tym okresie obserwujemy wiele pożarów w budynkach mieszkalnych, a niektóre z nich bywają tragiczne w skutkach. Podczas każdego sezonu grzewczego w ostatnich latach ma miejsce blisko 1000 pożarów w budynkach mieszkalnych, w których co roku ginie kilkanaście osób, a kilkaset dalszych, w tym wiele dzieci, zostaje rannych lub zatrutych tlenkiem węgla.

Najczęstszymi przyczynami tych pożarów są: podpalenia i nieostrożne obchodzenie się ze źródłem otwartego ognia (papierosy) oraz grzewczymi urządzeniami elektrycznymi, gazowymi, na paliwo ciekłe i stałe (piece, piecyki, kuchenki, ogrzewacze pomieszczeń i inne), a także wady tych urządzeń. Wiele pożarów, a nawet wybuchów powstaje w następstwie samowolnych i wykonywanych przez osoby nie posiadające do tego kwalifikacji przeróbek instalacji gazowych, prowizorycznie wykonanych przewodów wentylacyjnych i spalinowych, a także niefachowego czyszczenia urządzeń grzejnych i kominów.
Pożar w budynku może powstać w wielu miejscach, o różnych porach dnia i nocy. Szczególnie niebezpieczne są pożary nocne, ze względu na przeważnie późne ich zauważenie i powiadomienie jednostek ratowniczych straży pożarnej. W piwnicach budynków, w pomieszczeniach technicznych najczęściej znajdują się kotłownie, gdzie w piecach lub specjalnych kotłach zachodzi proces spalania paliw. Przez wszystkie kondygnacje, poddasze, a następnie dach, aż do kominów wychodzących nad dach przechodzą przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne. Te pierwsze odprowadzają produkty spalania, a te ostatnie dbają o prawidłowy sposób wentylowania pomieszczeń budynku, tj. wymiany powietrza zanieczyszczonego na świeże. Wystarczy jakieś niedopatrzenie, brak dbałości o należyty stan techniczny tych przewodów, w tym zwłaszcza o ich drożność, a może dojść do nieszczęścia, powstania pożaru, wybuchu czy zaczadzenia. By uniknąć takich sytuacji, podajemy kilka zasad, które warto przestrzegać, aby uniknąć pożaru od urządzeń grzewczych.

Pamiętaj!
- stosuj w budynku sprawdzone, dopuszczone do użytku na naszym rynku urządzenia i systemy grzewcze,
- nie składuj materiałów palnych (opału, makulatury, palnych śmieci, szmat) obok pieców i innych urządzeń, grzejnych,
- nie składuj materiałów palnych oraz nie stosuj wykonanych z materiałów palnych elementów wystroju i wyposażenia wnętrz w odległości mniejszej niż 0,5m od takich urządzeń i instalacji, których powierzchnie zewnętrzne mogą nagrzewać się do temperatury przekraczającej 100°C,
- nie użytkuj elektrycznych urządzeń ogrzewczych i gazowych ustawionych bezpośrednio na podłożu palnym,
- przed użyciem nowego urządzenia zapoznaj się z jego instrukcją obsługi i stosuj się do ujętych w niej zaleceń prawidłowej eksploatacji,
- nie używaj uszkodzonych urządzeń grzewczych oraz w sposób niezgodny z instrukcją obsługi, a naprawę powierz wykwalifikowanemu serwisowi,
- nie pozostawiaj urządzeń grzewczych bez nadzoru osoby dorosłej, jeżeli urządzenie nie jest przewidziane do samodzielnej i ciągłej pracy,
- nie rozpalaj piecyków i kominków przy użyciu materiałów niebezpiecznych pożarowo, zwłaszcza cieczy łatwopalnych,
- stosuj do urządzenia grzewczego paliwo przewidziane dla niego w instrukcji użytkowania, posiadające odpowiednią wartość opałową i konsystencję (stosowanie niewłaściwego paliwa może uszkodzić piec, doprowadzić do rozszczelnienia przewodów spalinowych, może je zatkać, a w konsekwencji doprowadzić do pożaru, wybuchu czy zaczadzenia),
- przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne poddawaj systematycznej kontroli, co najmniej raz w roku, a kontrole takie powinien przeprowadzać kominiarz, posiadający stosowne kwalifikacje i uprawnienia do tego typu prac.

Właściciel, zarządca lub użytkownik obiektów ogrzewanych paliwem stałym, ciekłym lub gazowym jest obowiązany do usuwania zanieczyszczeń z przewodów dymowych lub spalinowych z następującą częstotliwością:
- z przewodów dymowych od palenisk opalanych paliwem stałym - co najmniej jeden raz na 3 miesiące,
- z przewodów spalinowych od palenisk opalanych paliwem ciekłym i gazowym - co najmniej jeden raz na 6 miesięcy,
- z przewodów dymowych i spalinowych od palenisk zakładów zbiorowego żywienia i usług gastronomicznych - co najmniej jeden raz w miesiącu, jeżeli przepisy miejscowe nie stanowią inaczej.

W tych obiektach należy ponadto usuwać zanieczyszczenia z przewodów wentylacyjnych co najmniej jeden raz w roku, jeżeli większa częstotliwość nie wynika z warunków użytkowych.

Komenda Powiatowa
Państwowej Straży Pożarnej
w Wadowicach

Podinspektor dnia października 30 2012 10:07:37 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!