Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Informacje o przebiegu OTWP
W miesiącu lutym dzieci i młodzież z placówek oświatowych znajdujących się na terenie Gminy Brzeźnica pogłębiali wiedzę z zakresu ochrony przeciwpożarowej, pierwszej pomocy oraz ogólnych zasad mających na celu zachowanie bezpieczeństwa. Edukacja ta odbywała się pod nadzorem nauczycieli, jak również Ochotniczych Straży Pożarnych współpracujących z poszczególnymi szkołami. Uczestnicy turnieju mieli możliwość zwiedzenia remiz, zapoznania się ze sprzętem strażackim oraz samochodami specjalistycznymi, umundurowaniem, jak również skorzystali z okazji wykonania sobie zdjęcia w hełmie, czy też w samochodzie strażackim.

20 lutego 2013 roku we wszystkich szkołach podstawowych i gimnazjach, łącznie 100 osób przystąpiło do testu wiedzy w ramach eliminacji środowiskowych turnieju. Współzawodnictwo było tym bardziej zacięte, że tylko trzy osoby ze szkoły w danej grupie wiekowej uzyskiwało przepustkę na gminne eliminacje, które odbyły się 28 lutego 2013 roku w Domu Strażaka w Łączanach.

Organizatorem eliminacji na szczeblu gminnym był Zarząd Gminny Związku Ochotniczych Straży Pożarnych Rzeczypospolitej Polskiej w Brzeźnicy (ZG ZOSP RP), któremu przewodzi Prezes Bogusław Antos. Dla najlepszych uczestników eliminacji środowiskowych, którzy zakwalifikowali się do finału gminnego (razem 24 osoby), organizatorzy wraz z jednostką Ochotniczej Straży Pożarnej w Łaczanach przygotowali pokaz umiejętności pożarniczych wraz z prezentacją sprzętu będącego na wyposażeniu druhów z Łączan.

Eliminacje gminne w Łączanach składały się z części teoretycznej – pisemnej, w której uczestnicy musieli rozwiązać test wyboru składający się z 34 pytań. Najlepszych pięć osób w kategorii szkół podstawowych i kategorii szkół gimnazjalnych zakwalifikowało się do części ustnej. Komisja OTWP, której przewodniczył druh Mateusz Żukowski – wiceprezes ZG ZOSP RP w Brzeźnicy przygotowała dla uczestników 5 jednakowych pytań ustnych. Celem części ustnej było wyłonienie 3 najlepiej przygotowanych osób w każdej kategorii, które będą reprezentować naszą gminę na eliminacjach powiatowych.

REPREZENTACJA GMINY BRZEŹNICA:


Grupa I (uczniowie szkół podstawowych):

1. Bartłomiej Antos (ZSP w Brzeźnicy, MDP OSP Brzeźnica) 42 pkt.

2. Aleksandra Sobol (ZSP w Tłuczani) 37 pkt.

3. Barbara Zybek (ZSP w Tłuczani) 34 pkt.

Grupa II (uczniowie szkół gimnazjalnych):

1. Zuzanna Szymula (ZS w Łączanach) 35 pkt.

2. Kinga Scąber (ZS w Łączanach, MDP OSP Łączany) 32 pkt.

3. Mateusz Pyjos (ZSP w Brzeźnicy, MDP OSP Marcyporęba) 32 pkt.

Więcej informacji na stronie internetowej Urzędu Gminy w Brzeźnicy >>>tutaj<<<

Podinspektor dnia marca 08 2013 10:47:02 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!