Bezpieczeństwo w GMINIE BRZEŹNICA
Karta ratownicza


Dokumenty walne zebranie


Ostrzeżenia IMGW

Urząd Gminy
ZARZĄDZANIE KRYZYSOWE

Zarządzanie kryzysowe
Sytuacja kryzysowa
Zadania Wójta
Gminny Zespół ZK

ZARZĄDZENIA

Inne lądowiska LPR

ĆWICZENIA

Na obiekcie 2007
Na obiekcie 2008
Na obiekcie 2009
Na obiekcie 2010
Straże, Służby, Inspekcje
Straż Pożarna
Policja
Służba zdrowia
Sanepid
Ochotnicze Straże Pożarne
OSP Bęczyn
OSP Brzezinka
OSP Brzeźnica
OSP Chrząstowice
OSP Kopytówka
OSP Łączany
OSP Marcyporęba
OSP Sosnowice
OSP Tłuczań
OSP Paszkówka
Odznaczenia
Korporacyjne

Za zasługi dla pożarnictwa
Złoty znak związku OSP RP
Wysługa lat.
Honorowy im. B.Chomicza.
Strażak wzorowy.

Państwowe

Za zasługi za dzielność.
Za ofiarność i odwagę.
Ekwiwalent OSP
Zarządzenie
Wniosek
Kierujący pojazdami uprzywilejowanymi
Informacja o w wejściu w życie nowelizacji ustawy o kierujących pojazdami


W dniu 20 czerwca 2013 r. w Dzienniku Ustaw z 2013 r. poz. 700 opublikowana została ustawa z dnia 24 maja 2013 r. o zmianie ustawy o kierujących pojazdami oraz niektórych innych ustaw. Z tą też datą weszła ona w życie (art. 5).

Zgodnie z jej art. 1 pkt 4 art. 135b ustawy z dnia 5 stycznia 2011 r. o kierujących pojazdami uzyskał nowe brzmienie: „W stosunku do jednostek, o których mowa w art. 109 ust. 5 i 6, warunki określone w art. 106 ust. 1 pkt 4 oraz w art. 109 ust. 1 pkt 3 oraz ust. 4 stosuje się od dnia 4 stycznia 2016 r.”.

Oznacza to, że od 20 czerwca 2013 r. m.in. kierowcy pojazdów uprzywilejowanych OSP do 4 stycznia 2016 r.:

nie będą musieli mieć ukończonego kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi wymaganymi przez przepisy ustawy, aby kierować tymi pojazdami,

nie będą musieli posiadać wydawanego przez Starostę zaświadczenia o ukończeniu kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych OSP, którzy nie nabyli uprawnień do kierowania tymi pojazdami pod rządami ustawy Prawo o ruchu drogowym będą musieli ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi według wymogów ustawy o kierujących pojazdami w terminie do 4 stycznia 2016 r. Do tego jednak czasu będą mogli być kierowcami pojazdów uprzywilejowanych OSP.

Bardzo ważne!

Kierowcy pojazdów uprzywilejowanych OSP, którzy nabyli uprawnienia do kierowania tymi pojazdami pod rządami ustawy Prawo o ruchu drogowym nie będą musieli ukończyć kursu dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi według wymogów ustawy o kierujących pojazdami tylko w tym wypadku, gdy posiadają zaświadczenie wydane w trybie określonym w art. 95a ust. 1 pkt 2 i ust. 2 ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. - Prawo o ruchu drogowym i w terminie do 19 lipca 2013 r. wymienią posiadane zaświadczenie na zezwolenie, o którym mowa w art. 106 ust. 1 pkt 5 ustawy o kierujących pojazdami (decyzja Starosty). Niedopełnienie tego obowiązku sprawi, że aby nadal móc kierować pojazdami uprzywilejowanymi po 4 stycznia 2016 r. będą musieli ukończyć kurs dla kierujących pojazdami uprzywilejowanymi.


Informacja prawna zamieszczona na stronie internetowej Związku w zakładce Prawo pod adresem:

http://www.zosprp.pl/?q=content/nowe-zasady-nabywania-uprawnien-przez-kierowcow-pojazdow-uprzywilejowanych-osp

- zachowuje swoją aktualność z uwzględnieniem niniejszej informacji. W najbliższych dniach informacja ta zostanie zaktualizowana.
informację przygotował
adw. Krzysztof M. Miazga
24 VI 2013 r.

Podinspektor dnia czerwca 25 2013 10:01:03 · Drukuj
Wirus A/H1N1
Definicja przypadku
Info dla lekarzy
Infolinia
Właściciele pojazdów
Warto wiedzieć
Numery alarmowe
I.C.E
Dlaczego nie wypalać
Gdzie jeździć quadem
Oznakowanie wozów straży
Badania lekarskie dh OSP
Jazda na sygnale
Imprezy masowe
Informator - UWAGA....
...Huragany
...Powódź
...Gradobicie
...Pożar
...Śnieżyce
...Upały
...Uwolnienia TŚP
...Katastrofy budowlane
...Jak żyć bezpiecznie...
...Włamywacze...

...Co Policja powinna wiedzieć

Ważne strony


DOZA HUMORU
Do sypialni wpada Kowalski i woła do leżącej w łóżku żony:
- Ubieraj się szybko! Pożar!
Z szafy słychać przerażony męski głos:
- Meble! Ratujcie meble!